Behandelingen informatie

Graag zien we u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek nemen we de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig ondernemen we actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Indien er problemen in uw gebit worden geconstateerd, bespreekt de tandarts met u of extra behandeling nodig is. Ook vertelt de tandarts u over:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • de duur van de behandelingen
  • bespreken van de kosten

Informatie over behandelingen vertellen we u natuurlijk het liefst zelf. Globale informatie over mondgezondheid en brochures kunt u ook vinden op www.allesoverhetgebit.nl.

Bij uitgebreide behandelingen wordt er eerst behandelplan voor u gemaakt. Dit wordt direct of in een vervolgafspraak met u besproken. Na bespreking en akkoord, wordt een planning met afspraken gemaakt. Urgente zaken worden als eerste en binnen een acceptabele termijn behandeld.

Specifieke behandelingen, die niet in onze praktijk worden uitgevoerd, worden verwezen naar een specialist in de buurt. Middels onderlinge communicatie en rapportage kunnen we zo uw wensen en planning uitvoeren.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens maximaal 15 jaar. Op uw (schriftelijk) verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.